Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Dricksvattnet vi producerar uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal.

Skip Navigation Links