Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Dricksvattnet vi producerar uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal.

Skip Navigation Links


logo_DrickKranvatten

Projektet Drick kranvatten riktar sig till alla som vill veta mer om vårt viktigaste livsmedel. Det är ett samverkansprojekt mellan Sydvatten och VA-organisationerna i bolagets 16 ägarkommuner. Syftet är att öka kunskapen om kranvatten. 

Just nu levererar vi

Totalt: 1 713 liter per sekund
Ringsjöverket: 1 091 liter per sekund
Vombverket: 622 liter per sekund